Om Personlighetspyramiden


Personlighetspyramiden beskriver principer som ligger till grund för olika personlighetstyper och hur de verkar inom oss när det kommer till vår egen personlighetsutveckling och vår relation till andra människor.

Livsenergin som bygger upp oss är liksom ljuset uppdelat i distinkta avdelningar, och inom dessa finns ett antal typer. Varje människa utgår från en av dessa typer, vilket ger en grund för personlighetens struktur och hur man upplever livet i stort. Eftersom typerna hänger ihop i par, styr den egna typen också vilket typ av person man väljer att bilda ett parförhållande med. De flesta människor känner säkert igen i sig i det faktum att man dras till samma typ av person om och om igen. Detta betyder att varje nytt förhållande ger liknande positiva upplevelser, men också liknande konflikter.

I botten av Personlighetspyramiden finns 6 typer, och denna sexfaldiga princip symboliseras ofta av två korslagda trianglar, i vår kultur ofta benämnd som Davidsstjärnan.

Genom att lära känna sin egen typ kan man bli bättre på att förstå och hantera sig själv och sina relationer till andra människor. Denna process är ofta smärtsam eftersom självinsikt alltid är kantad av motstånd och illusioner kring vem man själv är. Att verkligen i hjärtat förstå att andra människor inte känner smärta för samma saker som man själv gör, utan många gånger kan ha en helt motsatt upplevelse av vad som är jobbigt – eller vad som är positivt – är något som kräver tid och känslomässigt arbete.

De mer komplexa sammanhang som de 6 olika personlighetstyperna verkar genom synliggörs i den pyramidstruktur som jag beskriver i mina föredrag. Där kan man också se hur de olika personlighetstypernas individuella väg till pyramidens topp ser ut.

 

Copyright © Mats Götherskjöld