Om Personlighetspyramiden


Personlighetspyramiden beskriver principer som ligger till grund för olika personlighetstyper och hur de verkar inom oss när det kommer till vår egen personlighetsutveckling och vår relation till andra människor. Genom att lära känna sin egen typ kan man bli bättre på att förstå och hantera sig själv och sina relationer till andra människor. Denna process är ofta smärtsam eftersom självinsikt alltid är kantad av motstånd och illusioner kring vem man själv är. Att verkligen i hjärtat förstå att andra människor inte känner smärta för samma saker som man själv gör, utan många gånger kan ha en helt motsatt upplevelse av vad som är jobbigt – eller vad som är positivt – är något som kräver tid och känslomässigt arbete.

Copyright © Mats Götherskjöld