Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar om Personlighetspyramiden både för mindre grupper, företag och institutioner.

Det går också bra att boka in privatsessioner där vi tillsammans försöker hitta din personlighetstyp och kan diskutera vilka konsekvenser typen har för din upplevelse av dig själv och andra. Med insikt om de egenskaper som typen ger, blir du också bättre på neutralisera de negativa sidorna av din personlighetstyp, och bli mer medveten om vad som behöver göras för att utvecklas och skapa ett rikare liv.